• The collections have been inspired by my passion for Ancient Welsh and Celtic mythology, as well as Ancient Egyptian art. I create jewellery as pieces of wearable art for the discerning woman who loves beautiful things which have an intriguing story to tell.

  • Mae'r casgliadau wedi cael eu hysbrydoli gan fy angerdd am Hynafol Cymreig a mytholeg Celtaidd yn ogystal â chelf yr Hen Aifft. Yr wyf yn creu gemwaith i fod yn ddarnau o gelf gwisgadwy ar gyfer y ferch ddoethlyd sydd wrth ei bodd gyda phethau prydferth sydd â stori ddiddorol i'w hadrodd.