• Nefer means 'beauty' or 'goodness' in Ancient Egyptian language. Hence the names of famous consorts such as Nefertiti and Nefertari.

    This 'Nefer' collection brings together the beauty of fine silver, 24 carat gold and Lapis Lazuli to represent the classical beauty of Ancient Egypt. There are scenes showing the beautiful fauna and flora found in ancient Egyptian art textured onto the fine silver surface, which is complemented by the blue lapis.

  • Nefer yn golygu 'harddwch' neu 'daioni' mewn iaith Hen Aifft. Felly enwau cymheiriaid enwog fel Nefertiti ac Nefertari.

    Mae'r casgliad 'Nefer' yn dwyn ynghyd y harddwch o arian pur, aur 24 carat ac Lapis Lasuli i gynrychioli harddwch clasurol yr Hen Aifft. Mae golygfeydd yn dangos y fawna a fflora mewn celfyddyd hynafol Aifft ar yr arwyneb arian pur, sy'n cael ei ategu gan y Lapis glas.