• This collection has been produced as part of the Digido project for The National Library of Wales for their exhibition ‘Welsh Icons United’, when several important ancient Welsh manuscripts are being brought together for the very first time in history.

    The Mabinogi are an important part of The White Book of Rhydderch, and two of these tales have inspired the collection. Blodeuwedd is a tale of love, betrayal and revenge, and Branwen tells of a heart-broken young woman who longs for her family and her country.

    The pieces have been created using a combination of fine and sterling silver and 24 carat gold. Special techniques have been used to bring the content of the manuscript into the jewellery, bringing these ancient Welsh manuscripts to life once more.

  • Mae'r casgliad hwn wedi cael ei gynhyrchu fel rhan o brosiect Digido ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru am eu harddangosfa 'Eiconau Unedig Cymru', pan fydd nifer o lawysgrifau Cymreig hynafol pwysig yn cael eu dwyn ynghyd am y tro cyntaf erioed.

    Mae'r Mabinogi yn rhan bwysig o Lyfr Gwyn Rhydderch, ac y mae dwy chwedl wedi ysbrydoli y casgliad. Mae stori Blodeuwedd yn llawn serch, brad a dial, ac y mae stori Branwen yn dangos geneth dor-galonnog yn hiraethu am ei theulu a’i gwlad.

    Mae'r darnau wedi cael eu creu gan ddefnyddio cyfuniad o arian mân a sterling a aur 24 carat. Mae technegau arbennig wedi cael eu defnyddio i ddod â chynnwys y llawysgrif i mewn i’r gemwaith, gan ddod a hanes Cymru yn fyw.