• Isis was the most renowned goddess in Ancient Egypt. She was worshipped as the ideal mother and wife as well as the patron of nature and magic.

    This Isis collection brings together fine silver, 24carat gold and black onyx to represent the beauty of Egyptian jewellery. The shapes used have an art deco design, showing the strong influence which Egyptian culture had on the Art Deco jewellery of the 20th century.

  • Isis oedd y dduwies mwyaf enwog yn yr Hen Aifft. Cafodd ei addoli fel y fam a'r wraig delfrydol yn ogystal รข noddwr natur a hud a lledrith.

    Mae'r casgliad Isis yn dod ynghyd a arian pur, 24 carat aur a onyx du i gynrychioli harddwch o emwaith Aifft. Mae'r siapiau a ddefnyddir yn debug i ddylun gelf deco, yn dangos y dylanwad cryf a gafodd diwylliant yr Aifft ar y femwaith Deco Celf yn yr ugeinfed ganrif.