• The Cariad Collection evolved from the Blodeuwedd Collection. The Classical Blodeuwedd flowers produce a lace effect on the fine silver, complemented with an accent of 24 carat gold. Each piece has a focal freshwater pearl, which is said to represent unconditional love and purity. It was believed in some early cultures that the pearl was born when a single drop of rain fell from the heavens.

    The Cariad Collection is a perfect combination of fine silver, gold and pearls with a heart, the ideal gift for that special someone.

  • Mae Casgliad Cariad wedi datblugu oddiwrth fy Nghasgliad gwreiddiol, sef Blodeuwedd. Mae blodau clasurol Blodeuwedd yn creu effaith les ar yr arian pur, ac yn cael ei hategu gyda acen o aur 24 carat. Mae pob darn gyda canolbwynt perl, a dwedir fod hyn yn cynrychioli cariad diamod a ffurdeb. Roedd diwilliannau cynnar yn gweld perl fel rhywbeth gafodd ei greu pan fydd diferyn o law yn cwypo o'r nefoedd.

    Mae casgliad Cariad yn gyfuniad perffaith o arian man, aur a pherlau, mewn siap calon, sydd yn ei gwneud yn anrheg ddelfrydol ar gyfer y person arbennig.